Fænøsund Friskole værdier

K R A F T

 

KREATIVITET som konflikter med værdien STRUKTUR

Forventning til de ansatte:

Læreren/pæd er derfor forpligtet til:

At tænke anderledes og få elever til at se værdien ved at tænke anderledes, at skabe

At dette er sket ses ved:

At læreren eksperimenterer, at læreren får eleverne til at eksperimentere,

at eleverne når et højere fagligt niveau,

skolen har et højt timetal i musik,

det levende ord,

timer i alle klasser i drama,

fortælling på skemaet,

humor i klassen

 

 

 

 

REFLEKSION konflikter med værdien SPONTANEITET

Forventning til de ansatte:

Læreren/pædagogen er derfor forpligtet til:

At undervise så der sker refleksion hos eleven

At undre sig, evaluere egen praksis – gensidig refleksion kolleger imellem

Forpligter sig på at turde stille spørgsmål til egen praksis

Eksempler herpå er: Projektopgaven, Evnen til at stille kritiske spørgsmål,

Evnen til at samarbejde, Evnen til at abstrahere

 

 

 

 

ANSVARLIGHED  rummer en konflikt med værdien FRIHED

Forventning til de ansatte:

Lærerne skal for at leve op til ansvarlighed:

være tydelig i forventningerne til børnene

fortælle hvor grænserne går

Tegn på at ansvarlighed er en værdi på vores skole er:

Respekt, medansvar, omsorg for andre, økologi, samfundsforståelse,

samt at børnene er trygge og er loyale over for de beslutninger voksne har truffet i fællesskab med børnene

 

 

FÆLLESSKAB rummer en konflikt med værdien INDIVIDUALITET

Forventning til de ansatte:

Lærerene er i fhl. til  fællesskab forpligtet på :

et tæt samarbejde indbyrdes og med andre

I elevhøjde er fællesskab lig med at mobning er forbudt,

Fællesskab udtrykkes bogstavelig talt ved at man siger ”vores skole”

                          

 

 

 

Tillid konflikter med værdien selvstændighed

Forventning til de ansatte:

Læreren skal være:

tro mod sig selv (systemisk)

skabe forudsigelige situationer (Løgstrup)

Eleven skal være ”selvskabende”

Tegn på at tillid er en indarbejdet del af skolens værdigrundlag er:

Engagement, arbejdsglæde, tryghed i dagligdagen, forudsigelighed og humor