Pædagogisk beretning april 2012
 
Da vi begyndte dette skoleår lørdag d. 13. august, var alle meget spændte på mange ting: Ville vejret holde? Hvor mange ville møde op? Hvordan var den nye skoleder? Hvad ville blive forandret? Og sikkert mange flere spørgsmål blandt elever, lærere og jer forældre, som jeg ikke kender, men kun kan gisne om.
Vi kom godt fra start alle sammen. Solen blev fremme hele dagen, således at vi kunne underholde hinanden i ”Gryden” med de 3 forskellige optrin, der var valgt i de tre grupper.  Det var opløftende at se og høre alle elever og voksne synge, rappe og finde rytmen sammen. Året var skudt i gang med sang og glæde.
Denne lørdag står for mig i et ganske særligt lys, der var stor forventning, højt humør og fantastisk opbakning fra alle familier tilknyttet Fænøsund Friskole. Tak for det!
 
Pædagogisk tilbageblik på skoleåret siden august 2011
Skoleåret satte i gang med introdage, og kun få uger efter var hele skolen på lejrskoleture. De ældste tog til Berlin, Mellemgruppen tog til Samsø og 2. og 3. klasse var på Føns mens 0. og 1. klasse holdt lejrskole med overnatningen på skolen.
For os her på Fænøsund Friskole er lejrskole ikke en ”fritids udflugt”, men undervisning blot i andre rammer og under andre betingelser. Forarbejdet med at vælge et sted ligger lærerene meget på sinde, det skal være meningsfyldt, lærerigt, og samtidig med mulighed for afslappende hyggestunder med udbytte, både på det sociale og på det faglige område.
I år var lejrskoleugen flyttet frem til at ligge i slutningen af august, og dette meget bevidst for at give alle et godt afsæt i forhold til sammenrystning og fællesskab. Den efterfølgende evaluering var positiv: vi kunne straks se og mærke den virkning, det havde haft på eleverne og det sociale liv. Efter denne uge nedsatte vi et lille udvalg, der skulle se på, hvordan vi fremover kan forme og udføre lejrskoleophold, både en fælles lejrskoletur for alle klasser samtidig og samme sted, men også de to øvrige ture, som ligger mellem denne ”store” tur. I samme omgang ses der på, om udgifterne til de forskellige ture kan forudses eller planlægges mere hensigtsmæssigt, end vi hidtil har gjort. Dette udviklingsarbejde er lige ved at nå sin afslutning, og når vi er der, vil I forældre kunne læse om det på forældreintra.
Mens eleverne var på lejrtur i august følte Lene på kontoret og jeg os lidt alene, ingen sjove piger fra 6. klasse listede forbi vore døre med mimiske optrin, ingen morgensang, ingen legelyd fra frikvartererne - blot Allan, Tage og Lene, der puslede omkring og ordnede deres små og store ting på skolen.
I september havde vi folketingsvalg og deraf udsprang også Ældstegruppens tema for deres forestilling: Det at vælge, små og store valg i livet, som kan være svære valg, svære dilemmaer eller helt hen i vejret lette valg. Det var en flot forestilling, som satte tanker i gang hos selv en garvet vælger.
Senere på året tog Ældstegruppen igen dette tema op omend i en anden iklædning: det at vælge job. Gennem arbejdet med at lave et firma, formulere stillingsopslag og skrive ansøgninger, blev Ældstegruppen igen stillet over for at vælge: Hvilken medarbejder er bedst? Til hvad? Hvorfor skal jeg vælge netop ham eller hende? Hvad får firmaet? Hvad får firmaet ikke? osv.
Og også valg af fremtidig uddannelse har været et tema for 8.og 9. klasse sammen med vores UU Vejleder, Erik Lykkegård. Det har ikke været lige let for alle elever at tage det valg, men hvem kan så fortænke de unge i det? Der er så meget at vælge imellem, at det slet ikke er let. Et valg er jo også et fravalg, og det er vel det, der i grunden er det svære, og dette svære fravalg skal vi øve os i.
Spil dansk aften den sidste torsdag i oktober blev et hit under ledsagelse af Inuk og Leo. Sådan en aften ser man vigtigheden af at vores musiklærere er dygtige, engagerede og brænder for deres fag. På vores skole oplever man sådan en aften - men såmænd også til hverdag - hvor vigtigt det er at synge sammen, gennem sangen at skabe dette fælles rum, hvor alle stemmer, lyse og mørke betyder noget og fylder i rummet. Mere end 200 deltagere bidrog den aften til denne fælles oplevelse.
I november viste Lillegruppen os et billede: nemlig: ”Mortensaften” ved vandet og i skoven. I år var Mortens aften det årstema Lillegruppen havde valgt at fordybe sig i, og højdepunktet blev denne aften.
Alle eleverne fra 0.- 3. klasse havde sammen med deres klasselærer lavet forskellige lanterner, som de d. 14/11 gik en lang flot tur med, ned gennem skoven, hvor dramalinjeholdet viste vej, ved at være tavse fakkelholdere langs stien gennem den mørke skov og efterfølgende dramatiserede de Morten Vægters liv i vandkanten.
Dette indslag i Lillegruppen blev bakket fantastisk op med rigtig mange familiemedlemmer som deltagere. Tak for det.
På samme måde var der lys i mørket på Luciaaftenen d. 13. december. Drengene gik i fakkeltog fra skolen til Middelfart Kirke, hvor der allerede, da de ankom, var fyldt godt op i kirkerummet af flere familiemedlemmer. Pigerne ventede spændt i ”kulissen”, mens kirkegængerene ventede spændt på bænkene. Også denne aften var et fornemt udtryk for vores store fællesskab og viljen til det.
Bedsteforældre og andre familiemedlemmer, der kunne afse en hverdag til at være med på skolen, oplevede i år juleklippedagen den sidste dag i november med et tema. Temaet år var Stjerner: I forskellige værksteder blev der arbejdet med stjerner, lige fra det poetiske: ønskestjerner, til det konkrete: astronomiske stjernebilleder.  Det var i sandhed en stjernestund at opleve den juleklippedag.
Julepynten fik lov at pynte december måned ud. I halvmånen hang der en stjernehimmel over eleverne til morgensamlingen – morgensamlingen, som vi i år havde valgt at holde fælles for eleverne. To og to havde lærerne sammen valgt, hvad der på deres dag skulle fortælles og synges, og det blev et ganske spændende tableau af juletraditioner, historier og oplevelser. En af de helt store var den dag Kirsten og Christian havde fået skype-forbindelse til Australien, hvor to af vores elever, Sigurd fra 2. klasse og Bjarke fra 4.klasse, for tiden er ”udstationeret”. Vores lyd gik igennem til dem, men desværre kunne vi ikke høre, hvad de sagde til os, men måtte gætte os til det. Forbindelse - både skype-linjen og den menneskelige forbindelse - var der dog, og det var jo dét, der talte.
Julemåneden sluttede med at rigtig mange klasser spiste julefrokost sammen, og i 7. klasse inviterede de mig ind på lune frikadeller og alt det andet lækre, der i øvrigt hører til sådan et bord. Tak for det, 7. klasse.
D. 2. februar viste Mellemgruppen deres forestilling. Morsom og alvorlig, farverig og sprudlende, med masser af bevægelse og samtidig masser af ro. Det at udvikle sig var temaet på deres forestilling, noget man virkelig kan sige er velvalgt for netop disse årgange. At være 4., 5. og 6. klasseelev er virkelig et udviklingstidspunkt: man er ikke længere lille, men heller ikke stor endnu. At finde sig selv, turde tage fat, og også turde ændre sig, var emnet i deres forestilling. Flot og tankevækkende.
Så blev det d. 1/3 og 16 nye og meget forventningsfulde førskolebørn – og forældre - begyndte deres nye livskapitel. Henrik stod heldigvis klar til at modtage dem, og allerede nu – blot 1½ måned efter start - kan man betegne dem som en klasse, der fungerer roligt og harmonisk.
Det seneste, vi har været vidne til af dejlige fælles oplevelser, var Lillegruppens forestilling om Nordisk Mytologi. De havde arbejdet med temaet i tema-skema og i kunstemneugen, og nu stod de klar til at vise os deres oplevelse af og deres billeder fra mytologien: sammen og i 4 mindre grupper, i et stort jættehav og i små intense intime billeder rundt i klasserne, for til sidst at afrunde forestillingen med to forrygende fællessange. Hvor er vore elever dygtige!
De små har også hele året igennem haft dejlige oplevelser i SFT: Sæbebobler og vindmøller, overnatning og wellness, masker og ansigtsmaling, træværksted og fuglekasser, kørekort og fodbold og meget mere fra den kant.
Derud over har der være rigtig mange andre små dagligdagsting, som jeg kunne nævne: brevvenner i 1. klasse, Mellemgruppens nytårstaler, ude-matematik med trigonometri med Ældstegruppen, avisarbejdet i Mellemgruppen og meget, meget mere. Det kan være svært at vælge hvilken aktivitet, der kan siges mere om, men én ting, jeg vil fremhæve, er vores nye tiltag:
Klassevenner: 0. + 5. og 1. + 6. og 2. + 7. og 3. + 8. og 4. + 9.
Disse 5 ”nye grupper” nyder gensidigt godt af hinandens kompetencer. Umiddelbart kunne man tænke: Nå, er de store nu blevet ”Barnepiger” for de små, men sådan forholder det sig slet ikke. Jo, de store passer på deres små venner, sidder med dem til morgensang, viser dem hvad nummer, vi skal synge, tysser lidt på dem, men viser i virkeligheden blot hvilke værdier de selv har, i forhold til det at være elev på Fænøsund Friskole. På den måde oplever de små, at der er nogle, der meget konkret passer på dem, viser dem vej igennem vores fantastiske skole, øver dem i at være en god kammerat og at passe på fællesskabet. Og selvfølgelig giver det også stof til eftertanke for de store, det giver ansvar og respekt, det øver omsorgsgenet og støtter den sociale udvikling på vor skole. Vores skoles værdier: Kreativitet, Respekt, Ansvar, Fællesskab og Tillid bliver her meget synligt udlevet i vores hverdag.
Men vi har mere i ”posen” inden dette skoleår er omme: Den Grønne emneuge i uge 18 er et vores højdepunkter. Tidligere på året fik vi igen det grønne flag, og i år arbejder vi på at gentage denne succes. Denne gang er emnet ”Transport – vores daglige transport”. Det er vigtigt for os at arbejde med denne uge, vigtigt for det helt nære, men også set i det store globale perspektiv, hvor det nu er vigtigere end nogensinde, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vor jord og dermed hinanden.
I maj måned afholder vi FSA skriftlige prøver og de mundtlige prøver løber af stabelen i juni, forårskoncert er alle naturligvis også velkomne til d. 15/5 og selvfølgelig ikke at forglemme dimissionen torsdag d. 28/6.
 
Personalesiden:
Vi startede skoleåret med 3 jubilæer: Kirsten, Leo, og Christian (som nu igen er fastansat): 10 år hver!
Flg. har vi af den ene eller anden grund sagt farvel til i dette skoleår: Eddie, Lene C, Bent, Inuk og nye ansigter kom til: Mette A kom fra barsel, Andreas har været vores årsvikar fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, Thomas har overtaget det meste af Inuks skema og Jesper, der i forvejen har musikskoletimer, har taget Inuks musiktimer.
I årets løb har vi naturligvis også haft brug for vikarer, som vi er glade for at kunne trække på og særlig dejligt har det været, at vi har haft besøg af Linda og Sisse, to tre-ugers praktikanter fra Den Frie Lærerskole i Ollerup.
Vores bestræbelse har hele skoleåret været at have så få ”fremmede ansigter” i vikarsituationerne, som muligt, og det har langt hen ad vejen ladet sig gøre. Samtidig har vores faste lærere også været rigtig gode til at hjælpe hinanden og træde til, hvor der har været behov. Men vi skal passe på hinanden, ikke presse citronen mere end godt er, så derfor vil der også fortsat være vikarer til at dække alm. sygdom, kurser, feriefridage, omsorgsdage osv. Vi er efterhånden ved at opbygge et lille vikarberedskab, så vi ikke hele tiden skal tage helt fremmede ind, men kan trække på vikarer, der kender skolen og vores værdier. Det betyder også, at når vi tager velkendte vikarer i brug, slipper vores faste personaler for at ”oplære” og assistere, hver gang, der er brug for en vikar, det tager nemlig også kræfter.
 
I et levende miljø som vores skole jo er, er der hele tiden brug for at se på, hvor vi kan udvikle, forbedre, ændre og fjerne ting.
Det vil jeg dele op i tre områder:
Vores fokuspunkter:
Vores udfordringer:
Vores udviklingspunkter:
 
Jeg vil gerne for min part sige jer forældre tak for valget og tilliden i ansættelsen af mig. Jeg gælder mig hver dag til at komme op på skolen, til at møde eleverne, som hilser, giver et lille knus, kommenterer mit tøj, spørg om jeg skal købe flere æg eller bare sidder hyggeligt i Halvmånen og lytter til dem, der spiller lidt ”morgenmusik” på flyglet. Lige så dejligt er det at komme op på kontoret, åbne mail og se, hvad der rør sig på Friskoleområdet. I løbet af dette skoleår er vi flere gang blevet ringet op af journalister, der vil spørge til ”Hvordan kan det være, at I har så højt et gennemsnit i FSA?” ”Ved I godt, at I er en af de få Fri- og Privatskoler på egnen, der ikke har faldende elevtal i indskoling?” ”Hvad mener I om udgangsforbud i skoletiden?” osv. Samtidig har vores lærere bidraget til artikler i Friskolebladet og disse ting har tilsammen haft den betydning, at vi bliver bemærket – positivt – ude i vores nærmiljø, men også på Friskoleplan i Danmark. Og dette uden det store PR arbejde! Hvordan skal det så ikke gå, når vi rigtigt får fat i PR arbejdet igen?? Vi er allerede på landkortet, men vi kan komme til at stå meget skarpere, end vi gør nu og det bliver spændende at arbejde med.
Mit arbejde har også bestået en del af at netværke med andre Friskoleledere, men også med kommunen, SSP, PPR, Familieafdelingen og den nye skolechef. Sammen med de 3 øvrige skoleledere på Fri- og Privatskolerne i Middelfart kommune, har jeg holdt et møde med den nye skolechef i Middelfart Kommune, hvor vi bla. fremførte den uretfærdighed det er, at vi som selvejende institutioner ikke havde mulighed for at trække på kommunens læsekonsulent. Det tog hun til efterretning, og nu er vi også blevet en del af det tilbud, som de almindelige kommunale skoler altid har haft. Ligeledes vil vi i fremtiden få mulighed for at få ”afleveringsrapporter” fra de kommunale skoler, der ”afleverer” elever til os. Dette har indtil nu kun været en forpligtigelse, der har ligget mellem de kommunale skoler, men ikke en selvfølge, at de ville give os besked om, hvad vores nye elever har gennemgået af fx PPR og anden støtte. Det får vi nu, men også det er et resultat af det tværfaglige friskolelederarbejde, jeg er blevet en del af. Jeg har forventninger til at dette værksarbejde vil kaste mere af sig, og glæder mig til det videre arbejde i denne sammenhæng.
 
Som I kan høre, ser vi selv en masse områder vi gerne vil udvikle og arbejde med og heldigvis får vi også fra jer forældre stillet spørgsmål, der giver os nye tanker eller udfordrer os i forhold til nye overvejelser. Det er det, der gør det så spændende at drive skole: vi er sammen om at ville det bedste for eleverne.
Vi har derfor en mængde store og små opgaver og udfordringer at tage fat på allerede fra i dag men også i lang tid fremover. Derved kan vi hele tiden forny os, holde os i trit med tiden og fortsat arbejde på at Fænøsund Friskole er vores skole, jeres skole men frem for alt elevernes skole. En skole, der vil give eleverne mulighed for at udfolde sig som frie og trygge mennesker, der tør tage fat på livet med de opgaver, der ligger og venter på dem.
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sig tak for den indsats I alle: forældre, elever, personale, vores nye tilsynsførende, Rasmus Graff og bestyrelsen har ydet for at give eleverne og alle vi andre mange fantastiske oplevelser, der har beriget os alle hver og en.