Referat af valgmøde i Forældrekredsen for Fænøsund Friskole den 12. april 2011
Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart.

 

 

Middelfart 17. april 2011

 

Valgmødet blev afholdt efter følgende dagorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Susanne Hjernø Lauridsen – genopstiller

3. Valg af suppleant til forældrekredsen


Bestyrelsesformand Alvin Bang bød på skolens vegne velkommen til skolen og gav en kort introduktion omkring forskellen på forældre- og skolekreds.

Ad dagsordenens punkt 1.  Valg af dirigent.
Torben Tolstrup blev med applaus valgt som mødeleder og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt jf. skolens vedtægter og var derfor beslutningsdygtigt.

Ad dagsordenens punkt 2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
Mette Genz blev valgt som bestyrelsesmedlem for forældrekredsen.

Ad dagsordenens punkt 3. Valg af 1 suppleant.
Susanne Lauridsen blev valgt som suppleant for forældrekredsen.

Mødelederen takkede for god ro og orden og afsluttede valgmødet.

 

 

         _____________________________

        ________________________________

                   Torben Tolstrup

Alvin Bang

                           Dirigent

Bestyrelsesformand